Livevali.ee vietnes lietošanas noteikumi un nosacījumi

1. VISPĀRĪGI

1.1. Lietošanas noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā – “Lietošanas noteikumi un nosacījumi”) reglamentē tīmekļa vietnes (turpmāk tekstā – “tīmekļa vietne”), kas atrodas www.elusvali.ee, izmantošanu un tajā piedāvāto preču (turpmāk tekstā – “preces”) pārdošanas noteikumus un nosacījumus. Tīmekļa vietnes apmeklētājs (turpmāk tekstā – “Klients”), izmantojot Tīmekļa vietni un iegādājoties Preces, piekrīt Lietošanas noteikumiem.

1.2. Tīmekļa vietnes īpašnieks un administrators ir Teletalu OÜ (turpmāk tekstā – Elusväli), adrese Tulbi tee 20, Rae ciems, Harjumaa, komercreģistra kods 114102997, e-pasts info@elusvali.ee.

1.3. Klients var iegādāties Tīmekļa vietnē piedāvātās Preces, izmantojot Tīmekļa vietni.

1.4. Par klientiem var kļūt visas fiziskās un juridiskās personas.

1.5. Lai iegādātos preces no Tīmekļa vietnes, Klientam ir jāaizpilda un jāapstiprina reģistrācijas veidlapa. Klients garantē, ka:

1.5.1. visa sniegtā informācija un deklarācijas ir pareizas;

1.5.2. viņš/viņa ir fiziska persona ar pilnu tiesībspēju un rīcībspēju vai pilnvarām un pilnvarām iegādāties Preces Klienta vārdā. Klienta un Klienta pārstāvja apstiprinājumi tiek uzskatīti par pareiziem, un Piegādātājam nav pienākuma tos pārbaudīt.

1.6. Tiesības izmantot un publicēt informāciju un materiālus tīmekļa vietnē pieder Elusväli.

1.7. Mājaslapā ir saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, kas nepieder Elusväli. Noklikšķinot uz saistītā materiāla, Klients atstāj Tīmekļa vietni, un uz saistītās tīmekļa vietnes izmantošanu var attiekties noteikumi un nosacījumi, kas neattiecas uz Klienta Tīmekļa vietnes izmantošanu. Elusväli nekontrolē tīmekļa vietnes, uz kurām ir saites, un nav atbildīgs par to izmantošanu vai tajās ietvertās informācijas pareizību.

2. PREČU IEGĀDE NO TĪMEKĻA VIETNES

Iepirkumu grozs un pasūtījuma veikšana.

2.1. Klienta iepirkumu grozs (turpmāk tekstā – “iepirkumu grozs”) tiek izveidots brīdī, kad klients noklikšķina uz pogas “Pievienot grozam”. Vienuma pievienošana iepirkumu grozā nenozīmē, ka Klients apņemas veikt pirkumu.

2.2. Klients var mainīt Preču daudzumu iepirkumu grozā un, ja nepieciešams, izņemt tās no iepirkumu groza.

2.3. Iepirkumu grozā esošās preces ir pieejamas citiem Klientiem līdz pasūtījuma apstiprināšanai.

2.4. Lai veiktu pasūtījumu, klients noklikšķina uz pogas “Turpināt pirkumu”. Pēc pirkuma pabeigšanas uz klienta e-pasta adresi automātiski tiek nosūtīts pasūtījuma apstiprinājums.

2.5. Veicot pasūtījumu, Klients izvēlas Preces apmaksas un transportēšanas veidu. No pasūtījumā norādītās kontaktinformācijas precizitātes ir atkarīga netraucēta Klienta iegādāto produktu piegāde un dažkārt arī iespējamās papildu izmaksas.

Samaksa par pasūtītajām Precēm.

2.6. Klients var samaksāt par Precēm, izmantojot bankas saites vai pamatojoties uz priekšapmaksas rēķinu (kas pēc Klienta pieprasījuma tiks nosūtīts uz Klienta e-pasta adresi).

2.7. Interneta vietnē par precēm var norēķināties, izmantojot šādas Igaunijas bankas: Swedbank, SEB Pank, Luminor, LHV, Coop Pank un Pocopay.

2.8. Ja Klients vēlas samaksāt ar avansa rēķinu, viņam/viņai jāsazinās ar Elusväli pa e-pastu erki.laansalu@gmail.com. Maksājumu risinājumu jomā Elusväli sadarbojas ar Montonio Finance UAB.

Transportēšanas veids, nosacījumi un laiks.

2.9. Preces tiks nosūtītas uz Igauniju, Latviju, Lietuvu, Somiju, Somiju.

2.10. Pircējam ir šādas preču saņemšanas iespējas: Intella SmartPost pakomāts, Intella SmartPost kurjers, DPD pakomāts, Omniva pakomāts.

2.11. Piegādes izmaksas sedz pircējs, un atbilstošā informācija par cenu tiek parādīta kopā ar piegādes metodi.

2.12. Sūtījumi Igaunijas teritorijā parasti ierodas pircēja norādītajā galamērķī 3-5 darba dienu laikā no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

2.13. Izņēmuma gadījumos jums ir tiesības saņemt preces piegādi līdz 45 kalendāro dienu laikā.

3.

3.1. Tīmekļa vietnē piedāvāto Preču cena ir norādīta eiro, neskaitot transporta izmaksas (ja vien Tīmekļa vietnē nav norādīts citādi).

3.2. Teletalu OÜ nav PVN maksātājs

4. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Klients apņemas izmantot Tīmekļa vietni tikai lietošanas noteikumos izklāstītajiem mērķiem. Klientam ir aizliegts izmantot Tīmekļa vietni nelikumīgiem darījumiem un/vai krāpšanai.

4.2. Klients apņemas samaksāt par Preci cenu, kas norādīta piedāvājumā.

4.3. Klients garantē, ka dati, kurus Klients ievadījis, izmantojot Tīmekļa vietni, un Klienta kontaktinformācija (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.) ir patiesi, pilnīgi un aktuāli.

4.4. Klients apņemas glabāt lietotāja ID un paroli, kas piešķirta Tīmekļa vietnes lietošanai, tā, lai tā nenonāktu trešo personu rokās, ja vien Klients nav pilnvarojis šādas trešās personas pārstāvēt sevi Tīmekļa vietnes lietošanā un Preču iegādē.

4.5. Klientam nekavējoties jāinformē Elusiväli par jebkuriem datiem un apstākļiem, kas ir mainījušies salīdzinājumā ar datiem un apstākļiem, kurus Klients norādīja, reģistrējoties kā Klients Tīmekļa vietnē.

4.6. Klients apņemas nekavējoties informēt Elusväli par Tīmekļa vietnes lietošanai piešķirtā lietotājvārda un/vai paroles nozaudēšanu vai izpaušanu trešajām personām.

 

5. MŪŽA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Elusväli jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem var mainīt, papildināt, aizstāt vai dzēst lietošanas noteikumus un Tīmekļa vietnē piedāvāto Preču cenas, pārdošanas nosacījumus un citu informāciju.

5.2. Grozījumi un papildinājumi lietošanas noteikumos, Preču cenās un citā informācijā stājas spēkā no brīža, kad grozījumi tiek publicēti Tīmekļa vietnē. Ja Klients ir iesniedzis pasūtījumu pirms izmaiņu stāšanās spēkā, uz Klientu attiecas noteikumi un nosacījumi, kas bija spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī, ja vien tiesību aktos vai lietošanas noteikumos nav noteikts citādi.

5.3. Elusväl ir tiesības ierobežot vai atsaukt Klienta tiesības izmantot Tīmekļa vietni, tostarp slēgt lietotāja kontu un neļaut Klientam atkārtoti reģistrēties kā Klientam, ja Klients pārkāpj Lietošanas noteikumus vai no tiem izrietošās saistības, ja Klients ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai citādi rīkojas ļaunprātīgi.

 

6. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA, PREČU ATGRIEŠANA UN NAUDAS ATMAKSA.

6.1. Ja Preces nav piemērotas vai neatbilst Pircēja vēlmēm, Pircējam ir tiesības tās atgriezt Pārdevējam 15 dienu laikā pēc Preču saņemšanas. Šajā pašā termiņā Klientam ir tiesības apmainīt nepiemērotās Preces pret līdzvērtīgām Precēm, ja nepiemērotās Preces nav atvērtas un ir oriģinālajā iepakojumā.

6.2. Preču atgriešanas vai apmaiņas pieprasījuma gadījumā Klientam jānosūta pieprasījums, norādot savus datus un bankas konta numuru, Elusväli pa e-pastu uz erki.laansalu@gmail.com.

6.3. Preču atgriešanas vai apmaiņas gadījumā Klientam ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas atgriezt Preces Sabiedrībai, ja vien Sabiedrība un Klients nav vienojušies citādi. Atgrieztajām precēm jābūt neizmantotām un oriģinālajā iepakojumā.

6.4. Elusväli pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Preču saņemšanas Elusväli, atgriež naudu par atgrieztajām Precēm Klienta bankas kontā kopā ar transporta izdevumiem. Preces atgriešanas tiešās izmaksas sedz Klients, ja vien Elusväli un Klients nav vienojušies citādi.

 

7. KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDES PRINCIPI

7.1. Elusväli apstrādā Klienta personas datus, lai izpildītu Klienta iesniegtos pirkuma pasūtījumus.

7.2. Turklāt Elusväli apstrādā Klienta personas datus, lai nosūtītu komerciālus paziņojumus, reklāmas materiālus un informāciju par Elusväli piedāvātajām Precēm un aktivitātēm, ja Klients ir izteicis šādu vēlmi.

7.3. Elusväli vāc un glabā Klienta personas datus elektroniskā formā un, ja nepieciešams, izraksta tos citā formā. Elusväl ir tiesības glabāt Klienta personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu saistības, kas izriet no Tīmekļa vietnē publicētajiem piedāvājumiem.

7.4. Elusväli ir tiesības nodot Klienta personas datus trešajām personām, kuras izvēlējusies Elusväli un kuras ir saistītas ar pirkuma darījuma izpildi (piemēram, kurjerpasta pakalpojumu sniedzējam, pasta pakalpojumu sniedzējam).

7.5. Klientam ir tiesības uzzināt, kādi dati par viņu ir iekļauti Elusväli datubāzē, iesniedzot pieprasījumu uz Tīmekļa vietnē norādīto Elusväli e-pasta adresi. Klientam ir tiesības mainīt un labot savus personas datus.

7.6. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, ko veic Elusväli, pieprasīt personas datu apstrādes pārtraukšanu un savākto personas datu dzēšanu vai bloķēšanu, kā arī lietotāja konta slēgšanu. Šim nolūkam Klientam jāiesniedz pieprasījums uz Tīmekļa vietnē norādīto Elusväli e-pasta adresi. Piekrišanas atsaukšanai nav atpakaļejoša spēka.

8. Personas datu apstrāde

8.1. Tīmekļa vietne izmantos Klienta personas datus pārdošanas līguma izpildei.
8.2. Lūdzu, izlasiet mūsu konfidencialitātes politiku.

9. PREČU NEATBILSTĪBA PĀRDOŠANAS UN ATBILDĪBAS NOSACĪJUMIEM.

9.1. Gadījumā, ja Tīmekļa vietnē pārdošanai piedāvātās Preces neatbilst pārdošanas noteikumiem un nosacījumiem, Pircējam ir jāiesniedz sūdzība Elusväli, nosūtot to uz e-pasta adresi erki.laansalu@gmail.com, norādot Pircēja vārdu, uzvārdu, kontakttālruņa numuru, pasūtījuma numuru un precīzu Preces neatbilstības vai defekta aprakstu.

9.2. Pretenzija Klientam jāiesniedz 15 dienu laikā pēc Preču saņemšanas. Elusväli izskata sūdzības un atbild Klientam pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas.

9.3. Elusväli ir atbildīgs Klientam par jebkuriem zaudējumiem, kas radušies, Elusväli pārkāpjot Lietošanas noteikumus, Igaunijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.

9.4. Klients ir atbildīgs pret Elusväli par jebkuriem zaudējumiem, kas radušies, Klientam pārkāpjot Lietošanas noteikumus, Igaunijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.

9.5. Elusväli nav atbildīgs par Preces bojājumiem, ko izraisījis Klients vai kas radušies Klienta neuzmanības dēļ, par defektiem, kas radušies Preces nepareizas lietošanas dēļ, vai par bojājumiem, kas radušies Preces transportēšanas laikā.

9.6. Neviena no pusēm nav atbildīga pret otru pusi, un tās rīcība netiks uzskatīta par Lietošanas noteikumu pārkāpumu, ja tā kavējas izpildīt vai neizpilda kādu no savām saistībām, ja šādas kavēšanās vai neizpildes iemesls ir ārpus tās saprātīgas kontroles (force majeure).

 

10. CITI NOSACĪJUMI

10.1. Visi paziņojumi un informācija no Dzīves vides Klientam tiks nosūtīti elektroniski, izmantojot Klienta konta reģistrācijas laikā norādīto kontaktinformāciju. Visi paziņojumi un informācija no Klienta uz Living World tiks nosūtīti, izmantojot tīmekļa vietnē publicēto kontaktinformāciju.

10.2. Ja kāds no Lietošanas noteikumu noteikumiem tiek atzīts par neatbilstošu likuma noteikumiem, tas neatceļ nevienu citu Lietošanas noteikumu noteikumu noteikumu. Šādā gadījumā spēkā neesošo noteikumu aizstāj ar likumu.

10.3. Lietošanas noteikumi un nosacījumi ir spēkā no brīža, kad Klients ir akceptējis Lietošanas noteikumus un nosacījumus Tīmekļa vietnē, un tie ir spēkā visu to tiesisko attiecību laiku, kuras reglamentē Lietošanas noteikumi un nosacījumi starp Klientu un Provaideru.

10.4. Tiesiskās attiecības starp Klientu un Elusväli, kas izriet no Tīmekļa vietnes lietošanas, regulē Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

10.5. Strīdi, kas rodas saistībā ar Tīmekļa vietnes izmantošanu, tiek risināti sarunu ceļā starp Klientu un Elusväli. Ja vienošanās netiks panākta, strīdu izšķirs Harju apgabaltiesa.

10.6. Ja strīdus nevar atrisināt sarunu ceļā, patērētājs klients var vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības padomē (Pronksi 12, Tallina 10117, www.tarbijakaitseamet.ee), lai saņemtu padomu un skaidrojumu, vai nodot strīdu Patērētāju tiesību aizsardzības padomes Patērētāju strīdu komisijai. Sūdzības var iesniegt arī Patērētāju strīdu komitejai, izmantojot tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu http://ec.europa.eu/odr, un procedūras noteikumi ir atrodami www.tarbijakaitseamet.ee.